Érzelmek

Az érzelmek talán a legrejtélyesebb és ennél fogva a legnehezebben érthető, kezelhető aspektusa, energia tere életünknek. Emiatt évezredek óta a megfegyelmezés, a kontroll uralja.(nem mellesleg az érzelmeket a női lét jellemzőjeként tartják számon és így őket is ez az általános, bár gyakran illuzórikus bánásmód illeti).

Hál’ Istennek a XXi.sz 2 felében, talán az európai kultúrát ért rengeteg pusztítás, erőszak és agresszió vezérelte uralomvágyból történő kijózanodás és a női nem önmagára ébredése elhozta az érzelmi és társas, sőt a spirituális-intuíció vezérelte intelligencia kiemelt fontosságát.
Az intellektus tiszta, átfogó és együttérző cselekvést inspiráló ereje csak az érzelmi kultúránk magas szintű kiművelése által hívható életre.
Paul Ekman érzelmi térképe remekül szemlélteti az érzelmi fogalomtár sokféleségét, és személyes belső munkával pedig megélhetjük ennek gazdagító életterét.
John Heron, az akció tanulás, társas tereinek, a cocounsellingnek és az együttműködő, dialógikus kutatásnak elkötelezett híve. A cocounselling elméletében írja, hogy 3 emberi alapszükséglet mentén tudjuk életünket kibontakoztatni.
Megértés szükséglete – megérteni a világunkat és magunkat megértetni a világunkkal
Szeretet szükséglete – szeretni tudni a világunkat, embereket és mi magunk is szeretve lenni
Választás alapú cselekvés szükséglete – dönteni, választani tudjunk és ez alapján cselekedni, azaz bennünket IS választhassanak
Mikor ezekben a szükségletekben korlátózódunk valami módon, akkor érzelmi késztetéssel igyekszünk ezt feldolgozni.

Ha nincs megértés, akkor nő a félelem, elbizonytalanodás és kiszolgáltatottság.
Ha nincs szeretet, akkor nő a szomorúság, fájdalom és önelveszejtés.
Ha nincs választott szabadság, akkor nő a harag, tehetetlenség és düh.

Hogy ez ne állandósulhasson életünkben, a katharzis alapú oldásra, oldódásra nagy nagy szükségünk van. Miért?
Hogy a megbecsülés és önértékelés tere nőhessen a társas kölcsönös támogatói munkában, a szakértői-hierarchia nélküli autonómia tereiben, melyet családi és társadalmi közösségeink biztosíthatnak.
Hogy a választási szabadság a tetteinket és gondolatainkat gazdagítsa és egy önszerveződő, részvételi, befogadó és minden élő, szerető, lelkes lényt támogató társ-ad-alomban élhessünk.

A Cocoban megtanuljuk ezt a katharzis alapú oldást:
félelem a rázkódásban, remegésben,
harag és tehetetlenség az ütés, kiabálás, rúgás párnacsatáiban
fájdalom és szomorúság a mélyről felfakadó sírásban hoz megKÖNNYebbülést.

 

EMPÁTIA, ÉRZELMI gazdagodás és a tükör neuronok-Dr Bagdy Emőke a 1.14 perctől

Hírdetés